Statika staveb

Statika pozemních staveb

Statika staveb s.r.o. se zabývá především navrhováním nosných konstrukcí – projekt statiky pozemních staveb jejich rekonstrukcemi a odbornými statickými posudky

Na projektech se podílí tým zkušených odborníků, statiků se specializací na betonové, ocelové a dřevěné stavby.  Při zpracování projektů statiky využíváme nejnovější výpočetní metody, teoretické a praktické poznatky, dbáme na návrh spolehlivé konstrukce s co nejefektivnějším a  nejúspornějším možným řešením.

Ing. Nicolas SALIBA, Ph.D.

Autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb, ČKAIT – 0010449

X