Provádíme

Statika bytových domů, statika administrativních budov, statika výrobních, sportovních a skladových hal, statika rodinných domů, statické posudky

  • Navrhování železobetonových monolitických konstrukcí
  • Navrhování železobetonových prefabrikovaných konstrukcí
  • Navrhování ocelových, dřevěných a zděných konstrukcí
  • Odborné statické posudky
  • Posouzení stávajících konstrukcí pro účely nástavby
  • Rekonstrukce, sanace a zesílení stávajících nosných částí objektů

Zajišťujeme všechny stupně projektové dokumentace statické části projektu a poskytujeme odbornou konzultaci i autorský dozor po celou dobu projektu, zahájení stavby a po celou dobu trvání výstavby

X