Statický posudek

Statický posudek je odborná zpráva o stavu konstrukcí.


Statický posudek je nutno provést vždy před zásahem do nosných částí konstrukce. Pro ověření možnosti přitížení stávající konstrukce nástavbou či přitížení jednotlivých prvků. Statický posudek provede statik s autorizací taktéž v případech, kdy je požadováno vybourání části nosných prvků, např. otvor v železobetonové stěně, jádru, cihelné zdi či otvor ve stropní konstrukci železobetonové, ocelobetonové a dřevěné. Dále při vzniku trhlin v příčkách či nosných stěnách a v případě rekonstrukce či stavebních úprav, např. změna dispozice, zvětšení jádra v panelových domech apod. Pro posouzení únosnosti cihelné klenby, dřevěného stropu, základových konstrukcí a půdní vestavby.

Statický posudek má vždy vyhovují či nevyhovující výsledek, v případě nevyhovujícího výsledku se navrhuje odpovídající opatření či zesílení dotčené konstrukce.

vybrané statické posudky


 • Posouzení stávajících objektů polikliniky Budějovická v Praze 4 po jejich přitížení nástavbou
 • Statické posouzení parapetního panelu pro vytvoření provizorního vstupu polikliniky Budějovická, Praha 4
 • Ověření výstavby nového objektu v šesti variantách ve dvoře Polikliniky Budějovická, Praha 4
 • Posouzení obvodových zdí objektu RD Praha – Hájek
 • Posouzení dřevěného stropu nad prvním patrem RD v ulici Nad Šárkou, Praha 6
 • Zajištění otvorů ve zdivu Na Parcelách III, Středokluky
 • Posouzení objektu po jeho přitížení nástavbou, ul. Za Poříčskou Branou, Praha 8
 • Posouzení možnosti vybourání cihelné zdi a pozedního věnce pro provedení dveří v přístavbě objektu RD v Praze 3 Žižkov, ul. Strážní
 • Posouzení stavu nosných částí rodinného domu Na Hřebenkách, Praha 5, a určení způsobu oprav, sanace zděných konstrukcí a celkových investičních nákladů na zajištění nosných konstrukcí, včetně konstrukcí základových
 • Bourání opěrné stěny – Buštěhrad
 • Posouzení stavu nosných částí čtyř stávajících objektů v Jablonci nad Nisou, Pražského povstání, návrh opatření v návaznosti na současný stav objektů, určení způsobu oprav a odhad investičních nákladů na zajištění nosných konstrukcí, včetně konstrukcí základových
 • Posouzení cihelné valené klenby nad 2.NP objektu Malá Štěpánská, Praha 2
 • Demolice domu v ulici Golčova, Praha 4 – Kunratice
 • Posouzení dřevěného stropu nad čtvrtým patrem činžovního domu v ulici Jeseniova, Praha 3
 • Dispoziční úpravy a propojení dvou bytů v 8.NP novostavby Rezidence ODEON, Most
 • Posouzení stropu pro umístění vířivé vany na terase bytu novostavby BARRANDOV HILLS, Praha 5
 • Posouzení vlivu stavby bytového komplexu DIVOKÉ ÚDOLÍ“, Praha 9 – Hrdlořezy na kanalizační kmenovou stoku
 • Posouzení a návrh zesílení stropních konstrukcí objektu v ulici Pacovská, Praha 4
 • Posouzení stávajícího nosného systému včetně posouzení základových konstrukcí objektu ústřední polikliniky Vysočany, Sokolovská 810/304 v Praze 9, po jeho přitížení nástavbou
 • Posouzení a návrh zesílení dřevěných stropních trámů objektu Vila Ludmila, ul. Hradešínská, Praha 10
 • Návrh zajištění otvorů v železobetonové monolitické stěně jádra administrativní budovy ulice k Dubu, Chodov, Praha 11
 • Posouzení a návrh řešení přestavby bytového jádra – panelový bytový dům
 • Stavební úpravy rodinného domu Světická, Praha 10. Předmětem je návrh zajištění otvorů a posouzení přilehlých zděných pilířů