Naše služby


Statika staveb s.r.o. se specializuje na návrhy nosných konstrukcí bytových staveb, administrativních budov a rodinných domů, na posouzení stávajících objektů včetně jejich založení i pro účely nástavby jednoho a více pater.

Statika staveb s.r.o. se specializuje na návrhy nosných konstrukcí bytových staveb, administrativních budov a rodinných domů, na posouzení stávajících objektů včetně jejich založení i pro účely nástavby jednoho a více pater.

železobetonové

Navrhování železobetonových monolitických a prefabrikovaných konstrukcí.

ocelové / dřevěné

Navrhování ocelových, dřevěných a zděných konstrukcí.

Rekonstrukce

Rekonstrukce, sanace a zesílení stávajících nosných částí objektů

Posudky

Odborné statické posudky

základové

Navrhování základových konstrukcí, plošných a hlubinných.

geotechnické

Navrhování geotechnických konstrukcí, zajištění stavební jámy, pažících stěn, podzemních stěn, pilotových stěn.

Zajišťujeme všechny stupně projektové dokumentace statické části projektu a poskytujeme odbornou konzultaci i autorský dozor po celou dobu projektu, zahájení stavby a po celou dobu trvání výstavby.

Zajišťujeme všechny stupně projektové dokumentace statické části projektu a poskytujeme odbornou konzultaci i autorský dozor po celou dobu projektu, zahájení stavby a po celou dobu trvání výstavby.